Jeugdzorg

Kinderrechters begrijpen hun rol in omgangs- en gezagskwesties onvoldoende

Kinderrechters begrijpen hun rol in omgangs- en gezagskwesties onvoldoende

Een van de problemen in de huidige jeugdzorgaffaire is de manier waarop kinderrechters omgaan met de belangen van ouders en kinderen in omgangs- en gezagskwesties. In art. 3.3 Jeugdwet is bepaald dat de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instelling (GI) verplicht zijn om de feiten die van belang zijn, volledig en naar waarheid …

Kinderrechters begrijpen hun rol in omgangs- en gezagskwesties onvoldoende Lees verder »

Bij vrijwillige uithuisplaatsing kunnen ouders hun toestemming vernietigen

Bij vrijwillige uithuisplaatsing kunnen ouders hun toestemming vernietigen

Ouders van wie een kind “vrijwillig” uit huis is geplaatst, geven hun toestemming vaak onder hoge druk van betrokken instanties. Korte tijd later krijgen zij er spijt van, maar het kwaad is dan al geschied. Hun kind zit dan al in een pleeggezin of instelling. Wat de meeste ouders, maar ook veel advocaten niet weten, …

Bij vrijwillige uithuisplaatsing kunnen ouders hun toestemming vernietigen Lees verder »

thisisengineering raeng 8hgmG03spF4 unsplash

Jeugdzorg wisselt al 10 jaar informatie uit binnen samenwerkingsverbanden; Kamer verkeerd geïnformeerd over wetsvoorstel WGS

Inhoudsopgave Inleiding In deze bijdrage geef ik een voorzet voor een mogelijke oorzaak van de huidige crisis in de jeugdzorg, en ga ik in op een mogelijk verband met de Toeslagenaffaire en de situatie met betrekking tot de kinderen van slachtoffers die uit huis zijn geplaatst. Ik ga in op het wetsvoorstel Gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden …

Jeugdzorg wisselt al 10 jaar informatie uit binnen samenwerkingsverbanden; Kamer verkeerd geïnformeerd over wetsvoorstel WGS Lees verder »

kinderrechter jeugdzorg waarheidsvinding rechtspraak kooistra 3.3 jeugdwet uhp ots uithuisplaatsing ondertoezichtstelling gi leger des heils

Kinderrechter oordeelt op grond van de Bijbel over uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling van kinderen

In deze bijdrage beschrijf ik hoe een kinderrechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden een uitspraak over de uithuisplaatsing (UHP) en ondertoezichtstelling (OTS) van twee kinderen heeft gebaseerd op de Bijbel. Daarmee heeft hij de vrijheid van godsdienst geschonden en de scheiding van kerk en staat doorkruist (een van de grondbeginselen van een democratische rechtsstaat). …

Kinderrechter oordeelt op grond van de Bijbel over uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling van kinderen Lees verder »

rob van bokhoven aangifeverbod officier van justitie toezichthouder jbb veilig thuis jeugdbescherming brabant dubbelrol bestuursrechter jeugdzorg toeslagenaffaire

Bestuursrechter: ‘jeugdzorg mag kritische ouders aangifteverbod opleggen’

Op 16 november 2021 deed een bestuursrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, een vrij opmerkelijke uitspraak. Het betreft een zgn. ‘uitspraak buiten zitting’. De Awb bepaalt in art. 8:54 dat de bestuursrechter geen zitting hoeft te houden, indien de zaak voor hem zo duidelijk is dat het ook wel zonder mondelinge behandeling kan. Het …

Bestuursrechter: ‘jeugdzorg mag kritische ouders aangifteverbod opleggen’ Lees verder »