Jeugdzorg

gesprek opnemen zonder toestemming toegestaan of strafbaar

Opgenomen gesprek als bewijsmiddel bij de civiele rechter: wat mag, wat mag niet?

Er wordt vaak gedacht dat het onrechtmatig of strafbaar zou zijn om een telefoongesprek zonder toestemming op te nemen. In werkelijkheid zijn de regels echter veel soepeler dan de meeste mensen nog steeds denken. Het idee dat het strafbaar of onrechtmatig zou kunnen zijn om telefoongesprekken zonder toestemming op te nemen, zou kunnen worden gevoed …

Opgenomen gesprek als bewijsmiddel bij de civiele rechter: wat mag, wat mag niet? Lees verder »

PERSBERICHT Kinderrechter in beklaagdenbank om uitlatingen over uithuisplaatsingen

[PERSBERICHT] Kinderrechter in beklaagdenbank om uitlatingen over uithuisplaatsingen

[PERSBERICHT] Kinderrechter in beklaagdenbank om uitlatingen over uithuisplaatsingen Door in een opiniestuk haar expliciete mening te geven over de uithuisplaatsingen in de toeslagenaffaire, ondermijnt kinderrechter Marieke Engbers haar positie als onpartijdig rechter en schaadt ze de waardigheid van haar ambt. Daarnaast blijkt uit haar bijdrage dat ze de structurele misstanden in de jeugdzorg en kinderrechtspraak …

[PERSBERICHT] Kinderrechter in beklaagdenbank om uitlatingen over uithuisplaatsingen Lees verder »

Kinderrechters begrijpen hun rol in omgangs- en gezagskwesties onvoldoende

Kinderrechters begrijpen hun rol in omgangs- en gezagskwesties onvoldoende

Een van de problemen in de huidige jeugdzorgaffaire is de manier waarop kinderrechters omgaan met de belangen van ouders en kinderen in omgangs- en gezagskwesties. In art. 3.3 Jeugdwet is bepaald dat de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instelling (GI) verplicht zijn om de feiten die van belang zijn, volledig en naar waarheid …

Kinderrechters begrijpen hun rol in omgangs- en gezagskwesties onvoldoende Lees verder »

Bij vrijwillige uithuisplaatsing kunnen ouders hun toestemming vernietigen

Bij vrijwillige uithuisplaatsing kunnen ouders hun toestemming vernietigen

Ouders van wie een kind “vrijwillig” uit huis is geplaatst, geven hun toestemming vaak onder hoge druk van betrokken instanties. Korte tijd later krijgen zij er spijt van, maar het kwaad is dan al geschied. Hun kind zit dan al in een pleeggezin of instelling. Wat de meeste ouders, maar ook veel advocaten niet weten, …

Bij vrijwillige uithuisplaatsing kunnen ouders hun toestemming vernietigen Lees verder »

thisisengineering raeng 8hgmG03spF4 unsplash

Jeugdzorg wisselt al 10 jaar informatie uit binnen samenwerkingsverbanden; Kamer verkeerd geïnformeerd over wetsvoorstel WGS

Inhoudsopgave Inleiding In deze bijdrage geef ik een voorzet voor een mogelijke oorzaak van de huidige crisis in de jeugdzorg, en ga ik in op een mogelijk verband met de Toeslagenaffaire en de situatie met betrekking tot de kinderen van slachtoffers die uit huis zijn geplaatst. Ik ga in op het wetsvoorstel Gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden …

Jeugdzorg wisselt al 10 jaar informatie uit binnen samenwerkingsverbanden; Kamer verkeerd geïnformeerd over wetsvoorstel WGS Lees verder »