Het snijvlak tussen recht en finance

Als we nagaan hoeveel samenloop er bestaat tussen recht en finance, is het opmerkelijk dat er niet méér aandacht bestaat voor de vele raakvlakken tussen deze twee werelden. Een rechtenstudent leert gedurende zijn studie bijvoorbeeld maar weinig over de jaarrekening, en ook in het traject daarna (bijvoorbeeld tijdens de Beroepsopleiding Advocaten) blijven financiële thema’s vaak onderbelicht. Andersom is er voor (onder meer) bestuurders, commissarissen en financieel toezichthouders weliswaar het nodige aanbod aan juridische cursussen, maar vaak worden belangrijke onderwerpen daarbij in een (te) hoog tempo behandeld tijdens intensieve cursusdagen.

Natuurlijk is dat gebrek aan gerichte aandacht te betreuren. Veel onderwerpen op het snijvlak tussen recht en finance zijn van groot praktisch belang, en hebben een enorme impact op de taken van o.m. bestuurders, commissarissen en financieel toezichthouders. Zo worden zij geconfronteerd met een steeds toenemende stroom aan nationale en Europese regelgeving en wettelijke controles. Dit brengt bepaalde risico’s mee, en het is daarom voor hen van groot belang om goed op de hoogte te zijn en over alle relevante informatie te beschikken.

Het voorgaande geldt in feite voor de gehele financiële sector. Denk bijvoorbeeld aan leden van een ondernemingsraad. Lidmaatschap van de OR behelst beduidend meer dan een honoraire titel. Het brengt vaak aanzienlijke risico’s en verantwoordelijkheden mee, en dat vraagt om: goed op de hoogte zijn, en goed vertrouwd zijn met alle toepasselijke regels. Als een lid van de OR niet exact op de hoogte is waarover hij precies adviesrecht en instemmingsrecht heeft, laat hij daarmee kansen schieten en zal hij zijn functie minder efficiënt uitoefenen. Zeker in roerige omstandigheden zoals een reorganisatie, zou een dergelijke informatieachterstand nadelig en riskant zijn.

Nu kan men overigens niet beweren dat er een fundamenteel tekort aan juridische cursussen en trainingen bestaat voor de financiële sector. Er bestaat al het nodige aanbod, vaak op professioneel niveau, soms tot in de puntjes verzorgd en met een sfeervolle entourage. Immers draagt een fijne ontvangst in een prettige omgeving zeker bij aan een geslaagde cursus. Wel is het zonde dat veel cursussen gericht zijn op het overbrengen van grote hoeveelheden informatie in betrekkelijk weinig tijd, en bovendien aan grotere groepen deelnemers zodat er niet altijd voldoende gelegenheid is voor interactie en persoonlijke aandacht. Wie in de financiële sector op zoek is naar persoonlijke feedback, maatwerk, en gerichte informatie die precies is toegesneden op de vraagstukken waarmee diegene zelf daadwerkelijk wordt geconfronteerd, is al snel aangewezen op een consultant.

Kortom: de samenloop tussen recht en finance verdient meer gerichte aandacht. Zelf streef ik er steeds naar om te voorzien in die gerichte aandacht, en hoop ik er op die manier met mijn cursusinstituut aan bij te dragen dat vermijdbare risico’s en aansprakelijkheden worden voorkomen.

Deze blog van Tom Knijp verscheen als column in editie 7/8 van het blad Mr. Klik hier.

Steun het werk van Stichting LLM Legal met een donatie

Kies hieronder een bedrag en steun ons werk. Het betreft een eenmalige donatie. Je kunt het bedrag zelf naar eigen keuze aanpassen.

Nieuwste blogs

Populairste blogs

Deel dit bericht