Bijles major en minor bestuursrecht (Beroepsopleiding Advocaten)

Volg je de Beroepsopleiding Advocaten en ga je tentamen afleggen in de major of minor bestuursrecht? Dan vergroot je je slagingskans aanzienlijk met een cursus bij LLM Legal.

Onze trainingen zijn zeer hands-on en tentamengericht. Uiteraard gaan we in op de theorie, maar steeds met de meest actuele toetstermen op ons netvlies. Het accent ligt sterk op het oefenen met tentamenvragen. Zowel de open als gesloten vragen vereisen een specifieke manier van werken waar we intensief mee trainen.

Onze eerste groep bij de minor bestuursrecht begint al op woensdag 13 maart a.s. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Schrijf je snel in! Stuur ons een e-mail op info@llmlegal.nl of bel 020-8006135.

Onze werkwijze bij de tentamentraining minor bestuursrecht

In de bijles / tentamentraining bij de minor gaan wij, voor wat de theorie betreft, uiteraard in op de belangrijkste basisbegrippen. We behandelen de voorbereidingsprocedures, waarbij we stilstaan bij zaken zoals: hoe dient een aanvraag tot het nemen van een beschikking er uitzien? Hoe dient deze te worden ingediend? Welke termijnen gelden er? Welke eisen worden er gesteld aan de motivering van de beslissing?

Verder gaan we in op de verschillende vormen van rechtsbescherming die er bestaan. Met name gaan wij natuurlijk in op de regels die gelden voor bezwaar, beroep, en hoger beroep. Alle belangrijkste bijzonderheden uit de toetstermen komen aan bod, zoals: wat te doen bij het niet tijdig nemen van een besluit? Welke algemene beginselen van behoorlijk bestuur gelden er, waar vind je deze, en hoe worden ze toegepast? Welke stukken worden er gewisseld in een bezwaar- en beroepsprocedure en welke termijnen gelden er? Wat is de bestuurlijke lus? Hoe en wanneer kan er schadevergoeding worden gevorderd bij rechtmatig of onrechtmatig overheidshandelen? Hoe wordt een voorlopige voorziening gevraagd en welke regels gelden er?

Wij baseren ons op de meest recente toetstermen:

 1. Basisbegrippen
 2. Voorbereidingsprocedures
 3. Rechtsbescherming algemeen
 4. Specifiek: beroep en hoger beroep
 5. Voorlopige voorziening

Bij het oefenen gebruiken wij zoveel mogelijk bestaande tentamenvragen die als kapstok dienen om de theorie aan op te hangen. Wij geloven minder in het eenzijdig ‘zenden’ van informatie; de beste manier om te slagen voor het tentamen is, in onze lange ervaring: oefenen!

Onze werkwijze bij de tentamentraining major bestuursrecht

Bij de major bestuursrecht geldt eveneens dat we steeds uitgaan van bestaande tentamenvragen. We gaan een niveau dieper wat betreft de theorie, zoals dat past bij de toetstermen bij de major bestuursrecht. Alle belangrijke toetstermen komen bij het oefenen aan bod:

 1. Basisbegrippen
 2. Uitoefening bestuursrechtelijke bevoegdheid
 3. Primaire besluitvorming
 4. Bezwaarschriftprocedure
 5. Beroep bij de bestuursrechter
 6. Voorlopige voorziening
 7. Hoger beroep
 8. Schadevergoeding en nadeelcompensatie
 9. Rechtsbescherming bij de burgerlijke rechter en formele rechtskracht

Vergroot je slagingskans!

Schrijf je vandaag nog in voor onze bijlessen bij de minor en major bestuursrecht en laat niets aan het toeval over. Met onze bijlessen / tentamentraining vergroot je je slagingskans aanmerkelijk. Ook voor advocaat-stagiairs die voor de eerste keer opgaan voor hun tentamen is het volgen van bijles waardevol. Het geeft je de extra zekerheid dat je met opgeheven hoofd naar het tentamen toe kunt.

Wij werken uitsluitend met docenten van kaliber die werkzaam zijn als advocaat of universitair (hoofd)docent en over ruime onderwijservaring beschikken.

Onze eerste groep voor de minor bestuursrecht begint al op woensdag 13 maart a.s. om 17:00. Wees op tijd en schrijf je snel in, er zijn nog plaatsen beschikbaar. Stuur een mail naar info@llmlegal.nl of bel 020-8006135.

Steun het werk van Stichting LLM Legal met een donatie

Kies hieronder een bedrag en steun ons werk. Het betreft een eenmalige donatie. Je kunt het bedrag zelf naar eigen keuze aanpassen.

Nieuwste blogs

Populairste blogs

Deel dit bericht