Arresten informatie- en bewijsvergaring

Ten behoeve van advocaat-stagiairs die bij ons de cursus informatie- en bewijsvergaring (Beroepsopleiding Advocaten) willen gaan volgen, hebben wij een aantal van de belangrijkste arresten samengevat.

Verschoningsrecht mediator arrest

Een mediator kan zich niet beroepen op het functioneel verschoningsrecht (art. 165 lid 2 sub b Rv). Wel kan er tussen de partijen bij de mediationovereenkomst een bewijsmiddelenovereenkomst zijn gesloten, waarin staat dat een getuigenverklaring van de mediator tussen partijen als bewijsmiddel wordt uitgesloten.

online cursus e-learning elearning training les bijles pe po punten opleiding advocaat nova deurwaarder kbvg secretaresse counsel bedrijfsjurist hbo wo llm legal

Verschoningsrecht mediator arrest

Lees hier de volledige samenvatting

DB Schenker/Prorail

Het DB Schenker/Prorail-arrest gaat over de vraag of er plaats is voor een art. 843a-vordering (exhibitieplicht) in een afzonderlijk kort geding, terwijl er op dat moment al een bodemprocedure loopt. De Hoge Raad oordeelde kortweg dat dat inderdaad het geval is, en dat noch uit de wettekst, noch uit de wetsgeschiedenis iets anders voortvloeit.

online cursus e-learning elearning training les bijles pe po punten opleiding advocaat nova deurwaarder kbvg secretaresse counsel bedrijfsjurist hbo wo llm legal

DB Schenker/Prorail

Lees hier de volledige samenvatting

De googelende rechter

De Hoge Raad oordeelt dat een rechter (i.c. het Hof) die zijn beslissing laat steunen op feitelijke gegevens die hij zelf op internet heeft gevonden, zonder dat die deel uitmaken van het procesdossier, daarmee handelt in strijd met het beginsel van hoor en wederhoorBovendien hoort te beslissen te beslissen op basis van hetgeen partijen aan hun vordering ten grondslag hebben gelegd, en schendt hij daarmee dus ook het beginsel van de partijautonomie.

online cursus e-learning elearning training les bijles pe po punten opleiding advocaat nova deurwaarder kbvg secretaresse counsel bedrijfsjurist hbo wo llm legal

De googelende rechter

Lees hier de volledige samenvatting

Molenbeek/Begeer (arrest van 13 september 2013)

Het belang van Molenbeek/Begeer voor het vak informatie- en bewijsvergaring is vooral daarin gelegen, dat daar werd besloten dat de art. 730 jo 843a Rv (de exhibitieplicht) voldoende grondslag bieden voor het leggen van conservatoir bewijsbeslag, ook in niet-IE-zaken. Het gaat daarbij o.m. om het waarborgen van de privacy. NB: dit arrest wordt in sommige literatuur kortweg aangeduid met “arrest van 13 september 2013”.

online cursus e-learning elearning training les bijles pe po punten opleiding advocaat nova deurwaarder kbvg secretaresse counsel bedrijfsjurist hbo wo llm legal

Molenbeek/Begeer

Lees hier de volledige samenvatting

Telegraaf-arrest

Wat als de ene partij zich op de nationale veiligheid beroept om bepaalde bewijsstukken niet over te leggen, terwijl de andere partij wél verlangt dat de bewijsstukken worden overgelegd in de procedure? Voor die situatie heeft de Hoge Raad in dit arrest een procedure geformuleerd met een aantal stappen, om op die manier te waarborgen dat er zo objectief mogelijk kan worden gekeken of de nationale veiligheid in het geding is, zonder dat de informatie toch in de openbaarheid terecht kan komen, en terwijl daarbij toch een eerlijke procesgang gewaarborgd is.

online cursus e-learning elearning training les bijles pe po punten opleiding advocaat nova deurwaarder kbvg secretaresse counsel bedrijfsjurist hbo wo llm legal

Telegraaf-arrest

Lees hier de volledige samenvatting

Uitgangspunten van het bewijsrecht (toetsterm 1)

Naar aanleiding van toetsterm 1 hebben wij een overzicht online geplaatst van de belangrijkste uitgangspunten van het bewijsrecht. Daarin gaan wij in op:

Heb je interesse, bel of mail ons

Wij hopen dat we je met deze arresten een goede indruk hebben kunnen geven van de kwaliteit waar je bij ons op kunt rekenen als je je inschrijft voor onze bijles en tentamentraining informatie- en bewijsvergaring (Beroepsopleiding Advocaten).

Heb je interesse? Neem dan contact op met 020-8006135 of stuur ons een mail voor meer informatie over onze cursus informatie- en bewijsvergaring. Je kunt ook het contactformulier hieronder insturen.

Steun het werk van Stichting LLM Legal met een donatie

Kies hieronder een bedrag en steun ons werk. Het betreft een eenmalige donatie. Je kunt het bedrag zelf naar eigen keuze aanpassen.

Nieuwste blogs

Populairste blogs

Deel dit bericht