Bijles minor en major bestuursrecht

Als advocaat-stagiair word je geconfronteerd met een hoge werkdruk in combinatie met een intensieve beroepsopleiding. Wij ondersteunen jou met bijles bij het voorbereiden op de tentamens van de Beroepsopleiding Advocaten.

Gratis online bijles Beroepsopleiding Advocaten

De Beroepsopleiding Advocaten heeft al jarenlang te kampen met structurele problemen. Om het jou als advocaat-stagiair makkelijker te maken, hebben wij onze e-learning geheel gratis beschikbaar gemaakt voor alle advocaat-stagiairs die de beroepsopleiding nog onder het oude regiem volgen bij CPO/Dialogue. Je kunt gratis oefenen met de major burgerlijk recht, minor en major bestuursrecht, major strafrecht, arbeidsrecht, aansprakelijkheid en schadevergoeding, financiering zekerheden en insolventierecht (FZI), en informatie- en bewijsvergaring. De eerstvolgende tentamens die online komen, zijn van het vak jaarrekeninglezen.

Hoewel het voor ons een tijdsintensieve klus is, komen er gaandeweg steeds meer tentamens bij. Blijf onze website dus goed in de gaten houden voor meer oefenmateriaal. Het betreft een zgn. ‘beta test’, dus vragen wij om jouw begrip (en graag ook jouw feedback) als zich technische onvolkomenheden voordoen.

Hoe gaan wij te werk?

De bijlessen die wij aanbieden, zijn vooral praktijkgericht. Het is ons doel om jou te helpen om je slagingskans voor het tentamen zo groot mogelijk te maken. Daarom ligt het accent vooral op tentamentraining en het oplossen van casusposities. Natuurlijk trainen wij je in de theorie en geven we je inzicht in hoe het onderliggende systeem werkt. Maar ook dat doen wij uiteindelijk steeds met het tentamen op het netvlies.

Onze uitgangspunten voor iedere bijles zijn:

Online bijles

Vanwege de recente ontwikkelingen rond het Coronavirus, en gelet op de maatregelen van de overheid en de adviezen van het RIVM, streven wij ernaar om onze cursussen, trainingen en bijlessen zoveel mogelijk te blijven verzorgen via ons digitale platform.

Lesrooster minor bestuursrecht

Op dit moment hebben wij geen bijlessen voor dit vak ingepland.

Toetstermen minor bestuursrecht

In de bijles / tentamentraining bij de minor gaan wij, voor wat de theorie betreft, uiteraard in op de belangrijkste basisbegrippen. We behandelen de voorbereidingsprocedures, waarbij we stilstaan bij zaken zoals: hoe dient een aanvraag tot het nemen van een beschikking er uitzien? Hoe dient deze te worden ingediend? Welke termijnen gelden er? Welke eisen worden er gesteld aan de motivering van de beslissing?

Verder gaan we in op de verschillende vormen van rechtsbescherming die er bestaan. Met name gaan wij natuurlijk in op de regels die gelden voor bezwaar, beroep, en hoger beroep. Alle belangrijkste bijzonderheden uit de toetstermen komen aan bod, zoals: wat te doen bij het niet tijdig nemen van een besluit? Welke algemene beginselen van behoorlijk bestuur gelden er, waar vind je deze, en hoe worden ze toegepast? Welke stukken worden er gewisseld in een bezwaar- en beroepsprocedure en welke termijnen gelden er? Wat is de bestuurlijke lus? Hoe en wanneer kan er schadevergoeding worden gevorderd bij rechtmatig of onrechtmatig overheidshandelen? Hoe wordt een voorlopige voorziening gevraagd en welke regels gelden er?

Bij het oefenen gaan wij zoveel mogelijk uit van tentamenvragen die als kapstok dienen om de theorie aan op te hangen. Wij geloven minder in het eenzijdig ‘zenden’ van informatie; de beste manier om te slagen voor het tentamen is, in onze lange ervaring: oefenen!

Wij baseren ons op de meest recente toetstermen:

Heb je interesse, bel of mail ons

Als je meer informatie wenst over onze aanpak, of als jij je gelijk wilt inschrijven, aarzel dan niet en neem contact op via het onderstaande webformulier, stuur een mail naar info@llmlegal.nl, of bel ons op 020-8006135. Wij beantwoorden jouw vragen graag.

Ondanks de grote drukte streven wij ernaar om jouw bericht binnen vijf werkdagen te beantwoorden. Mocht het langer duren, dan laten wij je dat tijdig weten en geven wij je een indicatie van wanneer je op beantwoording kunt rekenen.

Deel deze informatie