Bijles getuigen en verweren

Als advocaat-stagiair word je geconfronteerd met een hoge werkdruk in combinatie met een intensieve beroepsopleiding. Wij ondersteunen jou met bijles bij het voorbereiden op de tentamens van de Beroepsopleiding Advocaten.

Hoe gaan wij te werk?

De bijlessen die wij aanbieden, zijn vooral praktijkgericht. Het is ons doel om jou te helpen om je slagingskans voor het tentamen zo groot mogelijk te maken. Daarom ligt het accent vooral op tentamentraining en het oplossen van casusposities. Natuurlijk trainen wij je in de theorie en geven we je inzicht in hoe het onderliggende systeem werkt. Maar ook dat doen wij uiteindelijk steeds met het tentamen op het netvlies.

Onze uitgangspunten voor iedere bijles zijn:

Online bijles

Vanwege de recente ontwikkelingen rond het Coronavirus, en gelet op de maatregelen van de overheid en de adviezen van het RIVM, streven wij ernaar om onze cursussen, trainingen en bijlessen zoveel mogelijk te blijven verzorgen via ons digitale platform.

Lesrooster getuigen en verweren

Op dit moment hebben wij geen bijlessen voor dit vak ingepland.

Toetstermen getuigen en verweren

De Orde heeft voor dit vak geen eindtermen vastgesteld, maar – zoals bij andere vakken – uiteraard wel toetstermen. Wij baseren ons in de cursus op de meest recente toetstermen. Deze zijn onderverdeeld in drie hoofdonderwerpen, waar wij in de cursus ruim aandacht aan besteden:

Deel deze informatie

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print