admin

jordan harrison 40XgDxBfYXM unsplash

CORV (Collectieve Opdracht Routeer Voorziening)

Alle rechtbanken en alle gerechtshoven in Nederland zijn als ketenpartners op het systeem CORV aangesloten. CORV is een communicatiesysteem dat bedoeld is om informatie over burgers uit te wisselen tussen “ketenpartners”. Het is officieel bedoeld voor jeugdzorg maar kan ook voor andere doeleinden worden ingezet. Op CORV zijn partijen aangesloten zoals gemeenten, Veilig Thuis, de …

CORV (Collectieve Opdracht Routeer Voorziening) Lees meer »

clay banks qT7fZVbDcqE unsplash

De betreffende vader wil dit online delen. Kun jij hier ook iets mee?

Op 11 mei 2021 stuurde Daisy Petrona een schokkende gespreksopname. Daisy was samen met Huig de Groot bestuurder van Stichting Jeugdhulp Voldoende Beschermd. Omdat ik net een aantal stukken had gepubliceerd over het gebrek aan rechtsbescherming bij de kinderrechter, had zij contact met mij gezocht. Misschien konden we de handen ineenslaan, was de gedachte. In …

De betreffende vader wil dit online delen. Kun jij hier ook iets mee? Lees meer »

amelia spink xX7rb 8EkJk unsplash 1

Stichting Pensioenvoldoen.nl kan massaclaim verliezen wegens commercieel belang

De afgelopen tijd is er het nodige te doen over een massaclaim over pensioenschade, die wordt aangekondigd door Stichting Pensioenvoldoen.nl. Het gaat erom dat, door een fout in de pensioenwetgeving, pensioenfondsen niet hadden mogen indexeren in de periode van 2008 t/m 2021. Dit zou hebben uitgemond in een totale schade van € 80,5 miljard. Daarnaast …

Stichting Pensioenvoldoen.nl kan massaclaim verliezen wegens commercieel belang Lees meer »

christian lue C241mbgtgys unsplash

Bescherming van klokkenluiders onder druk

Klokkenluiders spelen een belangrijke rol in het blootleggen van misstanden binnen organisaties. Zij nemen vaak grote persoonlijke risico’s om informatie naar buiten te brengen die anders verborgen zou blijven. Het is daarom van groot belang dat klokkenluiders adequaat worden beschermd, zodat zij zonder angst voor represailles hun verhaal kunnen doen. In Nederland bestaat er wetgeving …

Bescherming van klokkenluiders onder druk Lees meer »

Veroordeling in volledige proceskosten bij misbruik van procesrecht

Veroordeling in de volledige proceskosten bij misbruik van procesrecht

Normaal gesproken wanneer je als procespartij een procedure wint bij de civiele rechter, kan de wederpartij in de proceskosten worden veroordeeld (art. 237 Rv). Het gaat dan natuurlijk in de eerste plaats om de kosten van je advocaat (art. 239 Rv, of in procedures waar een advocaat niet verplicht is: de kosten van je gemachtigde; …

Veroordeling in de volledige proceskosten bij misbruik van procesrecht Lees meer »

gesprek opnemen zonder toestemming toegestaan of strafbaar

Opgenomen gesprek als bewijsmiddel bij de civiele rechter: wat mag, wat mag niet?

Er wordt vaak gedacht dat het onrechtmatig of strafbaar zou zijn om een telefoongesprek zonder toestemming op te nemen. In werkelijkheid zijn de regels echter veel soepeler dan de meeste mensen nog steeds denken. Het idee dat het strafbaar of onrechtmatig zou kunnen zijn om telefoongesprekken zonder toestemming op te nemen, zou kunnen worden gevoed …

Opgenomen gesprek als bewijsmiddel bij de civiele rechter: wat mag, wat mag niet? Lees meer »

92il8o

De casus van Kiemtie Jokhoe

Tijdens een Kamerdebat over de problemen in de jeugdzorg op 15 september heeft minister van rechtsbescherming Franc Weerwind een opmerkelijke uitspraak gedaan over de documentaire Taken: Kinderen van de Staat. Weerwind stelt dat de documentaire vol zit met “ongefundeerde verdachtmakingen”. Eén van de casussen in de documentaire is die van Marie Carine Kruizinga. Kiemtie Jokhoe, …

De casus van Kiemtie Jokhoe Lees meer »

92il8o

Transcriptie: advocaat weigert dossier over te dragen

14-06-202213:52Inbound telefoongesprekLengte: 00:08:23(inkomende oproep zonder nummerherkenning) DeelnemersMr. [voormalig strafadvocaat Marie Carine]Mr. T.A. (Tom) Knijp https://vimeo.com/750801535 Knijp: Hallo? Voormalig strafadvocaat: Ja goedemiddag, [advocaat], [kantoor] Leeuwarden. Knijp: Hee, goedemiddag. Voormalig strafadvocaat: Hallo. Het is eigenlijk mijn vrije, vrije middag, dus als er wat achtergrond eh (lacht) is, ik ben in de tussentijd thuis maar ik zag dat …

Transcriptie: advocaat weigert dossier over te dragen Lees meer »

92il8o

Officier stopt verkrachtingszaak in de doofpot (e-mail)

E-mail van Marie Carine Kruizinga aan ongeveer 60 ontvangers, waaronder journalisten en (landelijke) politici Beste allemaal Op 26-05-2020 had ik om 10:00 uur een afspraak met [jeugdzorgmedewerker 1] en [jeugdzorgmedewerker 2]. Bij aankomst op het bureau kreeg ik in eerste instantie te horen dat de afspraak niet was geregistreerd. Toen ik eenmaal tegenover [jeugdzorgmedewerker 1] …

Officier stopt verkrachtingszaak in de doofpot (e-mail) Lees meer »