admin

jeugdzorg kinderrechter 8 evrm interrnationaal recht family life schending ivrk jeugdwet jeugdbescherming jeugdteam gezinsvoogd uhp ots

Geen waarheidsvinding in de jeugdzorg: de problemen samengevat

De Nederlandse jeugdzorg heeft haar zaakjes niet op orde. Dit mondt uit in stelselmatige schendingen van het recht op family life (art. 8 EVRM). In een eerdere bijdrage heb ik stilgestaan bij de noodzaak om het Nederlandse jeugdzorgbeleid, zeker waar het gaat om omgang en gezag, getoetst te krijgen door het Europees Hof voor de …

Geen waarheidsvinding in de jeugdzorg: de problemen samengevat Lees verder »

misstanden beroepsopleiding advocaten cpo dialogue kritiek orde algemene raad caroline bakkerus sachtleven marianne van den bosch tom knijp llm legal

Misstanden Beroepsopleiding Advocaten

In art. 10a van de Advocatenwet worden de kernwaarden van de advocatuur benoemd. Dat zijn: onafhankelijkheid partijdigheid deskundigheid integriteit geheimhouding. In deze bijdrage betoog ik dat de kernwaarde van de deskundigheid momenteel onder druk staat. Dat is het gevolg van structurele problemen binnen de Beroepsopleiding Advocaten die al jarenlang spelen en waar geen doeltreffende oplossing voor is …

Misstanden Beroepsopleiding Advocaten Lees verder »

verschoningsrecht van getuigen 165 rv geheimhoudingsplicht functioneel afgeleid geheimhouding journalist advocaat arts geestelijke notaris familie bloedverwant partner zelfincriminatie

Verschoningsrecht van getuigen

Het verschoningsrecht van getuigen is – voor wat betreft het burgerlijk procesrecht – geregeld in art. 165 lid 2 Rv.  Voordat wij ingaan op het verschoningsrecht, bespreken we eerst de basis, namelijk de verschijningsplicht van getuigen. De verschijningsplicht van getuigen In beginsel is iedereen die daartoe wordt opgeroepen, verplicht om te verschijnen en een verklaring …

Verschoningsrecht van getuigen Lees verder »

scriptie schrijven conclusie formuleren hoofdstukindeling indeling onderwerp vraagstelling deelvragen rechten structuur hulp begeleiding repetitor inleiding conclusie titel voorwoord

Scriptie schrijven is ook een leerproces voor later

Het scriptieproces is vooral een leerproces. Zowel in schrijven als accepteren dat iemand anders jou beoordeelt en je daar verder geen invloed meer op hebt. De onderzoekvaardigheden en schrijfvaardigheid die je opdoet komt later altijd van pas als je een pleitnota schrijft als je advocaat wordt, een beleidsnotitie moet schrijven wanneer je een beleidsjurist wordt, …

Scriptie schrijven is ook een leerproces voor later Lees verder »